2 percentá pre Karpatskú nadáciu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Podporte vašimi dvoma percentami lepšie východné Slovensko – aj malé dve percentá môžu priniesť veľké zmeny.

Karpatská nadácia využíva dve percentá na podporu dobrých nápadov a šikovných ľudí na východnom Slovensku a na realizáciu vlastných projektov zameraných na budovanie zručností organizácií tak, aby sa zlepšila kapacita riešiť lokálne potreby.

Informácie, ktoré potrebujete na poukázanie 2 percent z dane z príjmu pre Karpatskú nadáciu:

Názov organizácie: Karpatská nadácia

Sídlo: Letná 27, 040 01 Košice

Právna forma: nadácia IČO: 3199 5420

!!! Novinka
Na URL linku uvedenom nižšie nájdete aplikáciu pre spracovanie daňového priznania fyzických osôb (FO typ:A / FO typ: B). URL link: http://www..onlinepriznanie.sk/aplikace.php?did=7827 Po spracovaní daňového priznania automaticky získate tlačiteľné PDF s už predvyplnenými údajmi Karpatskej nadácie. Všetky informácie a tlačivá nájdete tu.

Ďakujeme!

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.