Konferencia Skutočne spoločne v Užhorode

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V rámci medzinárodného projektu SKUTOČNE SPOLOČNE sa 2. júna 2015 konala konferencia v Užhorode.

Konferencia sa venovala možnostiam podpory rozvoja vidieka na Ukrajine a transferu slovenských skúseností vidieckych komunít a zároveň prezentovala výstupy projektu Skutočne spoločne.
Témami konferencie boli:

• Skúsenosti a výzvy rozvoja vidieka na Ukrajine.

• Rozvojová pomoc Slovenska na Ukrajine.

• Prezentácia projektov, ktoré podporila Karpatská nadácia na Ukrajine.

• Prezentácia slovenských príkladov rozvoja vidieka formou medzisektorovej spolupráce.

Program konferencie

 

Vybrané prezentácie hostí konferencie:

Lyudmila Popyuk, Ministerstvo regionálneho rozvoja, výstavby a bývania

Natalia Klymova, ISAR Ednannia

Leonid Rybar, Ternovo

Katarína Minárová, Karpatská nadácia Slovensko

Ruslan Žilenko, Karpatská nadácia Ukrajina

 

 

Konferencia TT_UA_2_6_2015

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.