Hľadáme nového člena/členku tímu!

STAŇ SA SÚČASŤOU TÍMU KARPATSKEJ NADÁCIE A MEDZINÁRODNÉHO TÍMU KOORDINÁTOROV MYMACHINE GLOBAL.
MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Cieľom MyMachine Slovakia je podporovať spoluprácu na všetkých troch úrovniach vzdelávacieho systému a budovať kľúčové kompetencie, akými sú práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie, tvorivosť.

https://karpatskanadacia.sk/mymachineslovakia/

Hľadáme človeka, ktorému zveríme koordináciu programu MyMachine na západnom Slovensku a ktorý:

 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie;
 • bude aktívny člen tímu pripravený dávať a brať, učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi;
 • je kreatívny a súčasne veľmi zorganizovaný;
 • je komunikatívny a schopný nadchnúť ďalších ľudí;
 • je schopný adaptovať sa, hľadá netradičné prístupy a pri riešení situácií sa spolieha hlavne na seba;
 • je schopný doťahovať veci, má zmysel pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok;
 • má silnú osobnú integritu, rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí;
 • má rád Slovensko a verí, že je to dobré miesto pre život.

Kandidát/ka musí byť tímový hráč, ktorý sa nebojí tvrdej práce, výziev a je ochotný sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať a má:

 • Aspoň ročnú skúsenosť z manažovania vlastného projektu;
 • Vzdelanie min. 2. stupeň VŠ,
 • Silný osobný záujem o vzdelávanie ako tému a zmeny v ňom;
 • Skúsenosť s vedením/organizovaním ľudí;
 • Skúsenosť s organizáciou a realizáciou podujatí a prezentačné zručnosti;
 • Dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office);
 • Výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka.

Náplň práce v zverených regiónoch zahŕňa najmä:

 • Implementáciu programu MyMachine na západnom Slovensku v úzkej súčinnosti s programovou manažérkou programu.
 • Zdokonaľovanie programu a jeho rozširovanie pri zachovaní globálnych trendov.
 • Vyhľadávanie nových lokálnych partnerov a získavanie ich pre účasť v programe.
 • Organizáciu podujatí a aktivít, zabezpečovanie publicity a prípadných verejných obstarávaní malého rozsahu a pod..
 • Komunikáciu s partnermi a zapojenými školami.
 • Prezentáciu programu pri vybraných príležitostiach.
Termín nástupu: september 2020
Ponúkaná odmena: dohodou
Druh spolupráce: živnosť
Rozsah spolupráce: 50-80 hodín mesačne
Miesto práce: Bratislava, západné Slovensko

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 21. august 2020

Výhody:

 • zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi
 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské a otvorené prostredie pre prácu

Nevýhody:

 • nevyhnutná administratíva spojená s projektovým riadením (správy, vyúčtovania)
 • nárazová záťaž a tempo, potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz
 • zmluva vždy na rok dopredu s možnosťou predĺženia v prípade obojstranného záujmu

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 7. augusta 2020:

 1. Motivačný list v slovenskom jazyku opisujúci doterajšie skúsenosti. Opíšte súčasne, ako si svoju prácu u nás predstavujete a čo ponúkate. (max. 2 strany)
 2. Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: zofia.teplicka@karpatskanadacia.sk do 7. augusta 2020 (predmet e-mailu – Karpatská nadácia – MyMachine).

Poznámka:

V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta/kandidátku na novú pracovnú pozíciu. Kandidát/ka by mal/a byť otvorený/á možnosti pracovať na základe mandátnej zmluvy (SZČO).

Kandidát/ka bude pracovať v malom tíme v mimovládnej neziskovej organizácii, kde sa vyžaduje, aby jednotlivé pozície pokrývali viacero oblastí práce a boli schopné zvládať multitasking. Súčasne sa vyžaduje vysoká miera kreativity, flexibility a schopnosť samostatnej ale aj tímovej práce. Práca nie je vhodná pre absolventa.

Práca u nás je vhodná pre kandidátov/kandidátky so sociálnymi cítením a filantropickým duchom.