Konal sa tréning finančného manažmentu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V piatok 28. 11. 2014 sa konal tréning finančného manažmentu pre neziskové organizácie.

Karpatská nadácia zorganizovala tréning s cieľom pomáhať neziskovým organizáciám z východného Slovenska získavať nové zručnosti a vedomosti, ktoré im pomôžu zefektívniť ich interné a externé fungovanie a tým aj skvalitniť ich činnosť.

DSCN2170

V prvej polovici tréningu sa poradcovia venovali témam ako finančný trh, úvery, 7 krokov k finančnej slobode. V druhej polovici tréningu boli podané informácie o dôležitosti tvorby rozpočtu a s ním spojené plánovanie a tvorba finančnej rezervy. Na záver bol priestor pre diskusiu, kde si aj okrem iného účastníci tréningu vymenili svoje skúsenosti z praxe.

 

Tréning sa koná v rámci programu Gazdujme rozumne a KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií.

Program Gazdujme rozumne realizujeme s podporou Ministerstva financií SR.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.