27 októbra, 2021

27. októbra 2021

Livestream: Podporíme školy a učiteľov budúcnosti

Budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, stredných ale aj vysokých škôl je nevyhnutné iniciovať čo najskôr. Na tomto spoločnom cieli sa dohodli partneri programu – Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorým záleží na rozvoji a kvalite života v tomto regióne.

Livestream: Podporíme školy a učiteľov budúcnosti Read More »