Otvorili sme Magnu pre región a prerozdelíme v nej 11 000 eur

Grantový program Magna pre región sa tento rok zameral na zvyšovanie tolerancie v spoločnosti. Finančne podporí stredné školy, mestá, obce i komunity v Košickom samosprávnom kraji, ktoré prispejú k budovaniu povedomia o rozmanitosti a rešpektu k nej. Zároveň sa zameriavajú na začleňovanie znevýhodnených ľudí do spoločnosti.

Prečo sme sa zamerali na zvyšovanie tolerancie?

⋙ Pretože nie každý z nás má rovnaké možnosti a príležitosti – vo vzdelávaní, v práci, v živote.
⋙ Pretože niektorí z nás sa stretávajú s diskrimináciou, ktorú často sprevádzajú rôzne stereotypy a nepravdy.
⋙ Pretože sme jednou z najmenej tolerantných krajín v Európskej únii.

Podporíme projekty, ktoré:

  1. búrajú pretrvávajúce mýty a predsudky v spoločnosti, prepájajú rôznorodé svety a vytvárajú medzi nimi mosty prostredníctvom vzdelávacích aktivít, diskusií, šírenia osvety a pod.,
  2. budú priamo v teréne pracovať so zraniteľnými skupinami na posilnení ich začleňovania a obhajobe ich práv.
  3. sa zamerajú na presadzovanie inkluzívnych prístupov v rôznych sférach a na zavádzanie rôznych politík a metodík na rôznych úrovniach. 

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 2 000 €.

Uzávierka prihlasovania žiadostí je 30. januára 2024 do 23:59 hod. Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 15. marca 2024 a musí skončiť najneskôr 31. októbra 2024.