Máme nové logo!

Karpatská nadácia má po dvadsiatich rokoch práce nové logo.

 

KN_hl_papier_vzor_2014_hlavicka-05
Logo spája všetko to, čo vám ním chceme povedať: naše hodnoty a históriu prepája s modernými prístupmi k riešeniu potrieb, snahu a naladenie veľa vidieť a poznať, poskytovať pomoc a spájať tých, ktorí vedia priložiť ruku k dielu.

Podaná ruka symbolizuje človeka, pomoc a spoluprácu. Oko vyjadruje pohľad, videnie a porozumenie. Spojenie ruky a oka je vyjadrením pomoci poskytovanej s porozumením potrieb.

Autorom nového loga je náš dlhoročný spolupracovník, grafik, kamarát a podporovateľ Svetozár Šomšák. Ďakujeme!