Narodeninová recepcia Karpatskej nadácie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V roku 2014 oslavuje Karpatská nadácia 20 rokov od svojho založenia. Vo štvrtok 5. júna 2014 sa konala slávnostná recepcia pre našich darcov, podporovateľov, spolupracujúce organizácie, dobrovoľníkov a priateľov nadácie.

IMG_1269

Čestnými hosťami recepcie boli Theodore Sedgwick, veľvyslanec Spojených štátov na Slovensku, a Vazil Hudák, dlhoročný predseda a v súčasnosti čestný člen správnej rady nadácie a štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Na recepcii sme s našimi hosťami krátko zhodnotili aktivity a úspechy nadácie počas 20 rokov práce. Vazilovi Hudákovi sme s vďakou udelili Cenu za dlhoročnú pomoc. Symbolicky ocenených bolo aj ďalších 11 dôležitých partnerov a podporovateľov nadácie.

Podujatie podporili T-Systems Slovakia, s.r.o. a KPMG na Slovensku, kancelária v Košiciach.

TSY_Logo_3c_p

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.