Tieto projekty uspeli vo výzve Máme radi Ukrajinu 2.0

V prvej výzve Máme radi Ukrajinu sme v roku 2022 prerozdelili 172 247 eur medzi 48 projektov, ktoré urgentne pomáhali ľudom utekajúcim pred vojnou na Slovensko. Tento rok cez Máme radi Ukrajinu 2.0 podporíme organizácie a školy na východnom Slovensku, ktoré už dlhodobo poskytujú systematickú pomoc ľuďom z Ukrajiny prichádzajúcim na naše územie.

80 000 eur prerozdelíme medzi tieto projekty:

  1. ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o. z. – Ukrajinsko-slovenský HUB
  2. Pre človeka – Naša pomoc je stále potrebná
  3. Viera – Láska – Nádej, o. z. – Jedna cesta pre všetkých
  4. Základná škola, Važecká 11, Prešov – Važecká: Intervenčné miestnosti pre ukrajinských žiakov
  5. Slovensko-Ukrajinské Centrum Partnerstva – Integrácia utečencov z Ukrajiny v Košiciach a na Spiši
  6. Diakonický domov ELIM – ELIM pomáha
  7. RELEVANT n. o. – Integrácia a prepájanie komunít
  8. Základná škola Kežmarská 30 – Pedagogický asistent pre ukrajinských žiakov