Kampaň Máme radi Ukrajinu sa zamerala aj na rómskych utečencov a tému obchodovania s ľuďmi

Zvládnuť utečeneckú krízu takýchto rozmerov sa darí len vďaka dobrovoľníkom, mimovládkam, samosprávam a zopár zapáleným ľuďom zo štátnej správy. Aj preto sme spustili kampaň Máme radi Ukrajinu. Darované peniaze sa prerozdelia práve medzi mimovládky, neziskovky, miestne samosprávy a školy na východnom Slovensku, ktoré pomáhajú utečencom. Osobitný zreteľ dostanú organizácie pracujúce s rómskymi utečencami a s témou obchodovania s ľuďmi.

Z Ukrajiny utieklo za prvé tri týždne od začiatku vojny 3,2 milióna ľudí, na Slovensko prišlo 221 tisíc obyvateľov Ukrajiny a tieto čísla každým dňom narastajú. Niektorí cez našu krajinu len prechádzajú, iní sa zdržia krátko alebo aj dlhodobo. Ubytovaní sú v rôznych zariadeniach či súkromných príbytkoch na východnom Slovensku a potrebujú základné hygienické potreby, jedlo, šaty, pomoc s registráciou, spracovaním traumy, ktorú prežili. Potrebujú komplexnú pomoc, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy, nájsť si príjem a zabezpečiť svoje živobytie.

„Zvládnuť utečeneckú krízu takýchto rozmerov sa darí len vďaka dobrovoľníkom, mimovládkam, samosprávam a zopár zapáleným ľuďom zo štátnej správy. Oni všetci z vlastných síl a vlastných financií pomáhajú obyvateľom z Ukrajiny a potrebujú na to pomoc nás všetkých.“

Foto: Róbert Németi, NemetiPhotos

Práve preto Karpatská nadácia spustila kampaň Máme radi Ukrajinu, ktorá pomôže mimovládkam, neziskovkám, miestnym samosprávam a školám na východnom Slovensku, aby utečencom zabezpečili základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc, prácu, vzdelávanie pre ich deti a čo najplnohodnotnejší život.

Pomoc Rómom z Ukrajiny

Skupinou, ktorá potrebuje osobitný prístup, sú Rómovia z Ukrajiny. Týmto utečencom sa nedostáva toľko ponúk na ubytovanie, nedôverujú úradom a komunikácia s nimi vyžaduje aj prítomnosť rómskych tlmočníkov. Kampaň sa preto osobitne sústredí aj na organizácie pracujúce s rómskymi utečencami. Okrem toho sa zameria aj na prevenciu obchodovania s ľuďmi, keďže sa zaznamenalo niekoľko prípadov, keď sa pašeráci snažili využiť nešťastie osamelých žien prichádzajúcich na Slovensko.

Ako to urobíme?

Prostriedky z darcovskej kampane Máme radi Ukrajinu nadácia prerozdelí mimovládkam, neziskovkám, miestnym samosprávam a školám na východnom Slovensku cez rovnomennú grantovú výzvu Máme radi Ukrajinu, ktorú sme spustili 10. marca.

Foto: Róbert Németi, NemetiPhotos

Čo môžete urobiť vy?

Prispejte na kampaň Máme radi Ukrajinu a pomôžte organizáciám pomáhať.