Medzinárodná online konferencia sa zamerala na postavenie, silu a zvyšovanie zamestnateľnosti rómskych žien

Medzinárodnú online konferenciu s názvom Ako sprístupniť trh práce ženám z marginalizovaných rómskych komunít? sme organizovali 4. apríla vo virtuálnom štúdiu košickej agentúry Promiseo. Štvorhodinový podnetný program namieril na výzvy a riešenia, ktorými chceme docieliť vyššiu zamestnateľnosť žien z marginalizovaných rómskych komunít.

V roku 2020 pracovalo na Slovensku len 32 % rómskych žien, 77 % mladých Rómiek nepracovalo, nevzdelávalo sa ani sa ďalej nekvalifikovalo. Pritom viaceré prieskumy dokazujú, že Rómovia si prácu aktívne hľadajú, avšak nízka úroveň vzdelania, nedostatok základných zručností potrebných na trhu práce a rasová či geografická diskriminácia sú hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú ich nezamestnanosť. Rómske ženy pritom prežívajú ešte extrémnejšiu marginalizáciu, keďže k spomínaným menovateľom sa pridáva rodová diskriminácia a násilie, ktorému sú často vystavené. To všetko obmedzuje aj ich možnosti získať a udržať si zamestnanie. Okrem nedostatkov vo vzdelaní, im chýbajú informácie o možnostiach obživy, ale aj sebadôvera, sebavedomie a mäkké zručnosti (ako kreativita, prispôsobivosť, komunikačné zručnosti…) potrebné na využitie dostupných pracovných príležitostí.

Preto Karpatská nadácia spustila dlhodobý vzdelávaco-rozvojový program UPre ženy, a to v spolupráci s partnermi, ktorí majú skúsenosti so zvyšovaním zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných – s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja a organizáciami OZ Detstvo deťom a Komunitné centrum menšín Veľký Krtíš.

Cez program UPre ženy sa spoločne usilujeme o to:

  • aby si rómske ženy vybudovali sebavedomie a získavali potrebné informácie aj zručnosti, aby robili slobodné rozhodnutia.
  • Aby vedeli získať finančnú nezávislosť i stabilitu a dokázali si zabezpečiť živobytie.
  • Aby sa stali aktérkami zmeny vo svojich komunitách a pozitívne ovplyvňovali či viedli ďalšie rómske ženy.
  • Aby sa odbúrali prevládajúce škodlivé stereotypy o rómskych ženách.

Pilotná časť programu sa realizuje v Dobšinej a Veľkom Krtíši od januára 2022 po dobu 20 mesiacov. Prvým krokom bola výskumná štúdia postavenia a empowermentu žien z MRK v Dobšinej a Veľkom Krtíši a práve zaujímavé a praktické výsledky štúdie boli prezentované na konferencii. O svoje skúsenosti s prepájaním marginalizovaných žien s pracovným trhom sa podelili aj organizácie z Lotyšska, Indie a Slovenska.