Karpatská nadácia dostala cenu KSK za dlhoročné pôsobenie a prínos v regióne

V sobotu 23. apríla 2022 nám predseda Košického samosprávneho kraja Rasťo Trnka odovzdal čestnú cenu za dlhoročné pôsobenie na území východného Slovenska a za prínos inovatívnych programov aj v oblasti marginalizovaných rómskych komunít. Na slávnostnom galavečere v Štátnom divadle Košice ju prevzala riaditeľka nadácie Laura Dittel.

„Vždy nás veľmi poteší, ak si niekto všimne prácu, ktorú robíme v regióne východného Slovenska. Toto ocenenie je ocenením celého tímu nadácie, zamestnancov a zamestnankýň, členov a členiek správnej i dozornej rady, ale aj dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v poradných orgánoch aj hodnotiacich komisiách. Bez nich by sme to nedokázali. Naša vďačnosť patrí tiež všetkým aktívnym ľuďom z organizácií, ktoré podporujeme. Oni sú tou hybnou silou, menia veci k lepšiemu na miestnej úrovni a my sme za to vďační.“

Karpatská nadácia už 27 rokov mení východné Slovensko na lepšie miesto, a túto zmenu iniciuje zdola. To znamená, že do aktivít zapája jednotlivcov, odborníkov, komunity, mimovládny i súkromný sektor. Pretože dlhodobá zmena musí prichádzať od ľudí – jednotlivcov, ktorí si uvedomujú, že ich úlohou nie je len platiť dane, ale aktívne sa podieľať na verejnom živote. Ich úlohou je vytvoriť silnú občiansku spoločnosť schopnú rozhodovať o svojej prítomnosti aj budúcnosti. Nielen táto cena, ale najmä všetky úspešné programy a aktivity naznačujú, že Karpatská nadácia ide tým správnym smerom.

Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja každoročne oceňujú jednotlivcov aj kolektívy, ktoré sa pričinili o prezentáciu a rozvoj kraja doma i za hranicami.