Medzinárodný workshop na tému aktívneho občianstva

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

11.- 12. septembra sa zúčastníme na medzinárodnom workshope Proud to be European v Nagykovácsi v Maďarsku spolu s účastníkmi a prezentérmi z 15 krajín Európy.

Témou workshopu je význam aktívneho občianstva. Diskutovať budeme o úlohách neziskových organizácií a ich najlepších praktík, ako sa darí občanov zapájať, o mladých ľuďoch, ako vnímajú a chápu spoločné európske občianstvo, o obyvateľoch v odľahlejších častiach Európy a ich možnostiach zapájať sa do verejného diania a pod. Hlavným cieľom workshopu je identifikovať spôsoby, ako ľudí motivovať a čo najefektívnejšie zapájať do verejného života.

Workshop organizuje Linum Alapítvány s podporou Central European Initiative. Karpatská nadácia je partnerom nadácie Linum pri realizácii rovnomenného projektu.

linum logo lev_110511 7_logo_JPEG

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.