Získajte štipendium v programe šTipko.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia dnes otvorila šiesty ročník programu štipendií T-Systems Slovakia.

Program ponúka finančnú podporu vo výške max. 1 000 EUR študentom informatiky a príbuzných odborov, ekonomiky, prírodovedných odborov a verejnej správy z východného Slovenska na ich štúdium v akademickom roku 2015/ 2016.

Program podporuje študentov východoslovenských vysokých škôl a univerzít. Pomocnú ruku podáva tým, ktorí nielen študujú, ale aj pracujú ako dobrovoľníci vo svojej komunite a zároveň svoju budúcnosť spájajú s regiónom východného Slovenska.

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia administrovaného Karpatskou nadáciou.

O štipendium je možné sa uchádzať do 5. októbra 2015.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.