Budujeme kapacitu v oblasti ranej starostlivosti v rómskych komunitách

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

4.10.2018 sme v Košiciach zorganizovali workshop na tému: Raná starostlivosť v rómskych komunitách pre zástupcov 19 organizácií, ktoré pracujú v rómskych komunitách.

Cieľom workshopu bolo priblížiť organizáciam, ktoré realizujú rozvojové programy v rómskych komunitách na Slovensku, skúsenosti s ranou starostlivosťou v rómskych komunitách v Maďarsku. Workshopom sme chceli vytvoriť príležitosť na vzájomné zdieľanie skúseností a prípravu nových projektov v tejto oblasti.

Raný vek, za ktorý sa považuje vek dieťaťa od 0 do 8 rokov života, je najdôležitejší vo vývoji dieťaťa a má rozhodujúci vplyv na budovanie základov pre celoživotné vzdelávanie. Kvalitná starostlivosť v ranom detstve pomáha deťom naplniť svoj potenciál a tiež zmierňuje riziká vyplývajúce z ich života v znevýhodnenom prostredí.

Preto sa náš Program rozvoja rómskych komunít venuje aj tejto problematike.

Momentálne pripravujeme 4. ročník programu, ktorý sa bude ešte hlbšie sústreďovať na rannú starostlivosť v rómskych komunitách v regiónoch východného a stredného Slovenska a vytváraniu umožňujúceho prostredia holistickými intervenciami.

Workshopu sa zúčastnilo 28 ľudí z 19 organizácií. Fotografie z podujatia:

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.