Program „T“ for all, all for „T“ udelil granty.

Osem dobrovoľníckych projektov prispeje k lepšiemu životu na východnom Slovensku.

Tretí ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“ podporil osem projektov z košického a prešovského regiónu sumou 12 000 EUR. Udelená podpora bude využitá na rôznorodé environmentálne, kultúrne či vzdelávacie aktivity pre deti, mládež aj dospelých.

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia, ktorý administruje Karpatská nadácia.

O finančnú podporu sa v tomto ročníku uchádzalo 23 projektov s celkovou žiadanou sumou takmer 41 000 EUR.

Viac informácií Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

 

Zoznam podporených projektov