Prečo by som každému doporučil/a zapojiť sa do Trampolíny 2016

Trampolina

Projekt Trampolína 2014 – 2015 absolvovali aj dvaja študenti z Fakulty Verejnej správy v Košiciach: Dominika a Janko.

Dominika, prečo si sa prihlásila do Trampolíny?
Ako študentka pred končiacim štúdiom som sa snažila nájsť si prácu v odbore, no neúspešne. Zaujal ma koncept programu Trampolína, ktorý ponúkal 3-dňový intenzívny tréning s odborným lektorom z praxe, ktorý pri cvičeniach používal interaktívne formy učenia.

13.apríla 2016 Dominika Pankievičová a Ján Rusko

Čo si sa naučila v Trampolíne?
V rámci projektu som mala možnosť získať viac poznatkov o tom, ako správne písať životopis, motivačný list, akým spôsobom viesť konverzáciu na pracovnom pohovore. Tieto poznatky sme si mali možnosť všetci účastníci projektu vyskúšať na pohovore v dvoch firmách, ktoré priamo spolupracujú s Karpatskou nadáciou. Necelé dva týždne po ukončení projektu som si našla prácu, ktorá spĺňala moje predstavy a pracujem v nej doteraz.

Prečo si myslíš, že by študenti mali absolvovať takýto tréning?
Je to vynikajúci spôsob prípravy na pracovný pohovor, ktorý čaká každého jedného študenta, či už počas školy alebo po absolvovaní štúdia. Mala som presnú predstavu o tom, čo zamestnávatelia vyžadujú od uchádzačov na prijímacom konaní a preto ma na pohovore nezaskočila žiadna otázka personalistu. Som vďačná Karpatskej nadácii, že mi umožnila byť súčasťou tohto projektu, ktorý ma posunul tak v osobnom ako aj pracovnom živote. 
_____________________________

Janko, prečo si sa rozhodol práve pre projekt Karpatskej nadácie?
Priznám sa, projekt Trampolína bol pre mňa vôbec prvý projekt, ktorý som absolvoval na vysokej škole. Na veľmi pozitívne odporúčanie bývalej absolventky Veroniky Geschwandtnerovej som sa rozhodol prihlásiť. Obsah intenzívneho 3-dňového tréningu ma veľmi zaujal a bolo to najlepšie rozhodnutie.

Aké nové poznatky si sa dozvedel?
Môžem bez problémov povedať, že poznatky z tohoto projektu využívam dodnes. Naučil som sa písať životopis a motivačný list spôsobom, aby obsahoval tie údaje, ktoré personalistu reálne zaujímajú a ktoré sú podstatné pri rozhodovaní o prijatí. Pomohol som so životopisom aj pár priateľom na základe rád, ktoré sme od lektora dostali. V jednej z častí sme sa zameriavali aj na to, s akými otázkami sa môže človek stretnúť na pohovore a mnohými ďalšími užitočnými informáciami, podľa môjho názoru nevyhnutnými pre každého človeka.

Prečo si myslíš, že by študenti mali absolvovať takýto tréning?
Skúsený lektor, ktorý školil aj zamestnancov veľkých firiem, viedol tréningy naozaj kvalitne a hravou formou. Spoznali sme zaujímavých ľudí a veľký prínos pre mňa bol v tom, že sme absolvovali simulované výberové konanie v personálnej agentúre Grafton Recruitment a v IT firme T-Systems Slovakia. Dostali sme aj spätnú väzbu, či už na neverbálnu alebo verbálnu komunikáciu. Určite to odporúčam každému študentovi, nakoľko pred takýmito príležitosťami netreba zatvárať dvere. Ďakujem Karpatskej nadácií za možnosť zúčastniť sa. 