TRÉNING: Ako efektívne komunikovať s médiami

Pozvánka na komunikačný tréning v rámci programu Krok vpred.

Karpatská nadácia pozýva neziskové organizácie, ktoré majú záujem naučiť sa propagovať svoju činnosť v médiách, chcú sa vzdelávať v oblasti prípravy a distribúcie tlačovej správy a poskytovania interview, aby sa uchádzali o účasť na tréningu Ako efektívne komunikovať s médiami.

Tréning sa uskutoční 23. januára 2014 na Letnej 27 v Košiciach.

Tréning sa venuje predovšetkým príprave a distribúcii tlačovej správy a poskytovaniu interview. Účastníci sa dozvedia, čo zaujíma médiá, ako s nimi nadviazať kontakt a ako dosiahnuť čo najširšiu mediálnu odozvu. Tréning je postavený na teoretických prednáškach, ktoré sa striedajú s praktickými cvičeniami v skupinách a diskusiou.

Uzávierka prihlášok je 16. januára 2014.

Kurz je otvorený len pre organizácie z východného Slovenska, z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Spoločnosť RWE IT Slovakia, s.r.o. podporila asignáciou z percent z dane z príjmu realizáciu vzdelávacieho programu Krok vpred zameraného na podporu rozvoja a udržateľnosti neziskového sektora na východnom Slovensku.