Vydali sme príručku o rozumnom gazdovaní.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V rámci programu Gazdujme rozumne sme vydali príručku pre domácnosti ako sa lepšie popasovať s domácim rozpočtom.

Väčšina životných situácií je spojená s peniazmi. Preto je múdre dávať si pozor na svoje financie. Naučiť sa zaobchádzať s peniazmi nemusí byť vždy ľahké, ale k vedeniu rodinného rozpočtu nepotrebujeme žiadne špeciálne ekonomické vzdelanie.

Príručka Hospodárenie v domácnosti vám pomôže držať svoje financie pod lepšou kontrolou.

Túto príručku sme vydali v rámci programu Gazdujme rozumne. Zámerom projektu bolo prispieť k zvyšovaniu finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti mladých ľudí aj dospelých na východnom Slovensku. Cieľovou skupinou projektu boli mladí ľudia, seniori a produktívni občania, najmä rodičia na rodičovskej dovolenke, rodiny s nízkym príjmom, pracovníci a dobrovoľníci neziskových organizácií žijúci na východnom Slovensku.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.