Vydali sme príručku o rozumnom gazdovaní.

V rámci programu Gazdujme rozumne sme vydali príručku pre domácnosti ako sa lepšie popasovať s domácim rozpočtom.

Väčšina životných situácií je spojená s peniazmi. Preto je múdre dávať si pozor na svoje financie. Naučiť sa zaobchádzať s peniazmi nemusí byť vždy ľahké, ale k vedeniu rodinného rozpočtu nepotrebujeme žiadne špeciálne ekonomické vzdelanie.

Príručka Hospodárenie v domácnosti vám pomôže držať svoje financie pod lepšou kontrolou.

Túto príručku sme vydali v rámci programu Gazdujme rozumne. Zámerom projektu bolo prispieť k zvyšovaniu finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti mladých ľudí aj dospelých na východnom Slovensku. Cieľovou skupinou projektu boli mladí ľudia, seniori a produktívni občania, najmä rodičia na rodičovskej dovolenke, rodiny s nízkym príjmom, pracovníci a dobrovoľníci neziskových organizácií žijúci na východnom Slovensku.

Prajeme Vám príjemné čítanie!