Si bez práce? Zapoj sa do Trampolíny!

Projekt Trampolína je tu pre mladých ľudí od 18 do 30 rokov, s ukončeným aspoň stredoškolským vzdelaním a bez stáleho pracovného miesta.

Zapojte sa do projektu Trampolína! Vymaňte sa zo siete sociálneho ohrozenia či vylúčenia a pokúste sa odraziť z trampolíny smerom ku novým pracovným a životným príležitostiam!

V Trampolíne môžete zažiť:
1. tréning sebaprezentácie, sebavyjadrenia a sebareflexie ale aj komunikácie a tímovej práce (september 2014);
2. praktické ukážky priebehu pracovných pohovorov a výberu zamestnancov (september 2014);
3. nazretie „pod strechu“ potenciálnych zamestnávateľov(september 2014);
4. dobrovoľnícku prácu a pracovnú skúsenosť pri príprave a realizácii filmového festivalu a krátkeho dokumentu o projekte Trampolína (október 2014);
5. konferenciu s medzinárodnou účasťou o nezamestnanosti mladých ľudí v krajinách Višegrádskej 4 a Ukrajiny a možných prístupoch ich riešenia (február 2015).

Ako sa do Trampolíny prihlásiť?
Pošlite nám vyplnenú prihlášku a Váš životopis na našu adresu alebo na judita.besenyiova@karpatskanadacia.sk.

Dátum uzavretia prihlášok: 31.8.2014

Ďalšie informácie získate na tel. č. 055/ 622 1152 alebo na judita.besenyiova@karpatskanadacia.sk.

logo Trampolína