Výsledky grantovej výzvy UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI a ŠKOLA BUDÚCNOSTI 2021

Prinášame výsledky výzvy v programoch „Učiteľ budúcnosti“ a „Škola budúcnosti“. V spolupráci s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sme otvorili tieto 2 programy, aby sme poskytli aktívnym učiteľom a školám možnosť realizovať projekty so zameraním na inovatívny a netradičný prístup k vyučovaniu.

Už teraz sa veľmi tešíme na skvelé projekty a podporeným grantistom želáme veľa síl. Sme presvedčení, že budú prínosom a inšpiráciou pre svoje okolie.

Podporené projekty v rámci programu „Učiteľ budúcnosti“:

Projekt:  Sme v tom spolu
Žiadateľka: Petra Lacková
Výška grantu: 998,- EUR

Projekt:  Ekoplanéta Malého princa
Žiadateľka: Eva Klapáková
Výška grantu: 996,- EUR

Projekt:  Chodníčkami v rodisku
Žiadateľka: Mária Alžbetkinová
Výška grantu: 820,- EUR

Projekt:  Výchova a vzdelávanie divadlom 
Žiadateľka: Anna Tkáč
Výška grantu: 820,- EUR

Projekt: Vesmírni cestovatelia
Žiadateľka: Anna Ondo-Eštoková
Výška grantu: 604,- EUR

Projekt:  Zážitkové vyučovanie
Žiadateľka: Slavka Maľcovská
Výška grantu: 762,- EUR

Podporené projekty v rámci programu „Škola budúcnosti“:

Projekt: Pridávame rozmer
Organizácia: Základná škola Gemerská 2, Košice
Výška grantu: 2 089,- EUR

Projekt:  Vedecký brloh v školských laviciach
Organizácia: Vedecký brloh, o. z.
Výška grantu: 2 350,- EUR

Projekt:  Mini Ekofarma
Organizácia: Súkromná základná škola Centra pre rodinu, Poprad
Výška grantu: 2 400,- EUR

Projekt: Školská záhrada, ktorá učí – včelí náučný chodník
Organizácia: Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Výška grantu: 2 500,- EUR

Projekt: Putovanie s Jankom Hraškom (štruktúrovaná dramatická hra)
Organizácia: Spojená škola internátna, M. R. Štefánika, Vranov nad Topľou
Výška grantu: 1 626,- EUR

Projekt: PLUSinka v záHRAde
Organizácia: Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice
Výška grantu: 732,- EUR

Projekt: Ozoboti a my
Organizácia: Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Kĺčov
Výška grantu: 2 478,- EUR

Projekt:  Vizuálne v škole
Organizácia: OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI ZŠ V PLAVNICI
Výška grantu: 2 363,- EUR

Projekt: Ekobojovníci zo ŠZŠ Vtáčkovce
Organizácia: Špeciálna základná škola, Vtáčkovce
Výška grantu: 1 050,- EUR

Projekt: Vnímame svet
Organizácia:  Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
Výška grantu: 2 412,- EUR

Karpatská nadácia vyhlasuje každý rok viac ako 4 grantové výzvy s celkovou sumou viac ako 100.000 Eur. Ak chcete byť informovaný o našich výzvach, prihláste sa na odber našich noviniek.