Výsledky 2. kola výzvy “Škola napriek korone 2.0”

Grantová výzva “Škola napriek korone 2.0” podporuje nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z košického, prešovského a banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu. Do druhého kola sa prihlásilo opäť 41 žiadateľov a podporili sme ďalších 14 projektov.

Výsledky 2. kola výzvy “Škola napriek korone 2.0” Read More »