Výsledky grantovej výzvy MÁME RADI VÝCHOD

Do grantovej výzvy MÁME RADI VÝCHOD sa v roku 2019 prihlásilo 62 veľmi kvalitných projektov z 32 miest a obcí.

Projekty podľa kraja:
  •         Košický samosprávny kraj – 32
  •         Prešovský samosprávny kraj – 30
Projekty podľa tém:
  •         Stretávanie sa ľudí – 27
  •         Nekomerčná kultúra a tvorivosť – 13
  •         Zdravý životný štýl – 20
Odborná hodnotiaca komisia a hlasujúci účastníci Karpatskej vandrovky, ktorí prispeli do fondu, nakoniec rozhodli o podpore týchto 5 projektov.
 
Podporené projekty:

1.
Organizácia: OZ Castrum Thorna
Popis projektu: Cieľom projektu občianskeho združenia Castrum Thorna je postaviť prístrešok na Turnianskom hrade. Prístrešok bude slúžiť ako zázemie pre dobrovoľníkov pracujúcich na hrade, útočisko pre turistov počas horúčav, či dažďa a ako zachytávač dažďovej vody pre potreby dobrovoľníckych prác na obnove hradu. Pomocnú ruku pri jeho výstavbe poskytnú dobrovoľní hasiči, poľovnícke združenie a turistický klub.
Grant: 1.500,- €

2.
Organizácia: OZ Viera – Láska – Nádej
Popis projektu: Cieľom projektu občianskeho združenia Viera – Láska – Nádej je spojiť, prepojiť a spriateliť rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. Tieto rodiny často trpia spoločenským vylúčením skrz zdravotný hendikep dieťaťa. Jeden augustový víkend, sa zapojené rodiny stretnú v Bardejovský kúpeľoch, kde sa budú môcť rodičia pozhovárať s psychologičkou, zabaviť sa s deťmi vo wellnes a spoločne súťažiť v športových aktivitách.
Grant: 2.500,- €

3.
Organizácia: Green Cubator n.o.
Popis projektu: Cieľom projektu neziskovej organizácie Green Cubator je pomôcť životnému prostrediu v Prešove prostredníctvom zdieľania bicyklov. Organizácia chce získať bicykle od obyvateľov Prešova, následne ich opraví a domáci nekomerční umelci ich vymaľujú podľa vlastných návrhov. Tieto bicykle budú môcť následne využívať študenti Prešovskej univerzity, ktorí zaň zaplatia buď peniazmi alebo dobrým skutkom vo forme dobrovoľníctva, pre vybrané neziskové organizácie.
Grant: 2.500,- €

4.
Organizácia: OZ PROFITENNIS ACADEMY
Popis projektu: Cieľom projektu občianskeho združenia PROFITENNIS ACADEMY je usporiadať špecifické komunitné podujatie: sídliskový festival športu a umenia a vytiahnuť ľudí von. Už 7. ročník festivalu ponúkne návštevníkom možnosť zapojiť sa do kultúrno – umeleckej časti rôzneho druhu – ukážky možností trávenia voľného času, cez tvorivé dielne, workshopy, výstavu kreslenej satiry, tanečné a hudobné vystúpenia, ukážky bojových umení a rôznych typov cvičení. Druhá časť bude venovaná amatérskym športovým turnajom – futbal, tenis, volejbal,streetball a florbal. Popri programe budú prebiehať ukážky práce hasičov a záchranárov. Pre menších účastníkov budú pripravené súťaže, tvorivé dielne a rôzne atrakcie
Grant: 1.636,- €

5.
Organizácia: OZ NATURALISTA
Popis projektu: Cieľom projektu občianskeho združenia NATURALISTA je obnova mestského parku pri železničnej stanici Svit za účelom vybudovania aktívneho priestoru – parku pre mladých, širokú verejnosť a návštevníkov mesta. Dobrovoľníci zrevitalizujú jestvujúcu zeleň a vysadia nové, rôznorodé a dlhoveké stromy s ohľadom na lokálne podmienky. S pomocou lokálnych občianskych združení a dobrovoľníkov z mesta vybudujú petangové ihrisko a exteriérovú galériu, kde sa budú môcť prezentovať mladí umelci.
Grant: 1.934,- €

 

Všetkým zaslaným projektom aj organizáciám ďakujeme a vybraným organizáciám gratulujeme!

 

Karpatská nadácia vyhlasuje každý rok viac ako 4 grantové výzvy s celkovou sumou viac ako 100.000,- eur. Ak chcete byť informovaný o našich výzvach, prihláste sa na odber našich noviniek.