Vytváranie šancí v rómskych komunitách

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Náš Program rozvoja rómskych komunít od roku 2015 podporil 26 projektov v rómskych komunitách v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji.

 

8 inovatívnych projektov umožnilo Rómom získať zručnosti pre trh práce a zamestnať sa. 14 projektov sa venovalo zlepšovaniu šancí detí v predškolskom a školskom veku a ich vzdelávaniu. Prostredníctvom 4 projektov sme podporili lepšie bývanie a rozvoj komunitného priestoru v rómskych komunitách. 11 podporených projektov zlepšilo zdravotnú starostlivosť a pracovalo s rodičmi v oblasti výchovy detí.

Pozrite si Upre video o podporených rómskych komunitách a ľuďoch, ktorí sa snažia zlepšiť svoje životy a životy svojich rodín:

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.