MAGNA nám pomáha rozvíjať schopnosti detí a mladých ľudí programom MyMachine

MyMachine je medzinárodne ocenený vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže, ktorý na Slovensku realizujeme od roku 2016. Tretí, aktuálny, ročník sme zahájili s podporou GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. člen skupiny MAGNA.

V prvých dvoch ročníkoch sme program realizovali na východe Slovenska – v košickom a prešovskom kraji. Spolu so žiakmi 8 základných škôl, študentmi 7 stredných škôl technického zamerania a vysokoškolskými študentmi z Technickej univerzity v Košiciach sme vytvorili 8 vynálezov snov, ktoré vymysleli žiaci ZŠ a následne priniesli na svet študenti stredných škôl v spolupráci s vysokoškolákmi.

V predchádzajúcom školskom roku, počas druhého ročníka MyMachine Slovakia, sme spolupracovali na programe aj so spoločnosťou GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. člen skupiny MAGNA.

Spoločnosť MAGNA sa zapojila do výroby jedného z vynálezov. Pod vedením ich skúsených majstrov pracovali študenti Strednej odbornej školy priemyselnej v Košiciach na lietadlovom stroji na sadenie. Študenti mali nie len možnosť pracovať na výrobe prototypu nového vynálezu, ale si aj vyskúšať prácu v reálnom pracovnom prostredí.

Veľmi nás teší, že program MyMachine zaujal vedenie spoločnosti natoľko, že sa ho v treťom ročníku rozhodli podporiť aj finančne, ako prvý firemný partner programu.

Vďaka podpore spoločnosti MAGNA budeme v aktuálnom 3. ročníku programu vyrábať až 6 nových vynálezov a umožníme 200 deťom a mladým ľuďom zapojiť sa do programu a rozvíjať svoju tvorivosť a iné dôležité schopnosti ako tímová práca, riešenie problémov, kritické myslenie a komunikácia.

„Program MyMachine vnímame ako nevšedný spôsob zapojenia troch úrovní vzdelávania do tvorby niečoho nového v technickej oblasti. Žiaci základných škôl tak majú možnosti navrhnúť niečo, hoc aj z oblasti ich fantázie, čo na konci spolupráce študentov stredných a vysokých škôl v realite uvidia a vyskúšajú. Vidíme v tom skvelý prístup posúvajúci teoretické vzdelávanie k praktickému, smerovanie od konvergentného myslenia k divergentnému, čo je pri dnešnom tempe inovácií a zmien na trhu práce nevyhnutnosťou,“ Peter Štefanko, senior manager HR GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. člen skupiny MAGNA.

Ďakujeme spoločnosti MAGNA za podporu a tešíme sa na všetky spoločné MyMachine úspechy.

Študenti Strednej odbornej školy priemyselnej v Košiciach pri výrobe lietadlového stroja na sadenie v spoločnosti MAGNA.

Odhalenie vynálezulietadlového stroja na sadenie, na MyMachine Slovakia Expo v septembri 2018.