Zaregistrujte sa na školenia o zavádzaní inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní a starostlivosti o deti

Získate dôležité a praktické informácie o tom, ako funguje inkluzívny prístup vo vzdelávaní a starostlivosti o deti. Podelia sa o nich lektori, ktorí už roky pôsobia v tejto oblasti a majú skúsenosti nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tieto školenia organizujeme v rámci programu Spolu pre deti.

Pripravili sme dva typy intenzívnych dvojdňových školení:

1. pre zástupcov samospráv a zriaďovateľov služieb vzdelávania a starostlivosti o deti so zameraním na strategické plánovanie založené na dátach a dobré verejné spravovanie v oblasti inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti pre deti od 0 do 10 rokov  

2. pre pedagógov a iných odborníkov pracujúcich priamo s deťmi, orientované na rozvoj inkluzívneho prístupu v práci s deťmi a posilnenie zručností pre prácu s diverzitou detí v skupine

Pre zástupcov samospráv a zriaďovateľov služieb vzdelávania a starostlivosti o deti

Implementácia inkluzívneho prístupu a strategické plánovanie na úrovni samosprá

Implementácia inkluzívneho prístupu a strategické plánovanie na úrovni samospráv

Nadácia pre deti Slovenska | júl 2023 | Košice, Bratislava
Viac informácií...

Pre pedagógov a iných odborníkov pracujúcich priamo s deťmi

Školenia pre pedagógov prebehli v mesiaci jún 2023, prihlásenie už nie je možné.

Ďalšie informácie:

Prijímatelia grantu majú povinnosť zúčastniť sa minimálne jedného z vyššie uvedených školení alebo konferencie, ktorá sa uskutoční v novembri 2023.

Školenia sú otvorené aj pre všetky partnerské organizácie. Boli by sme radi, ak aby sa za každý podporený projekt zúčastnil aspoň jeden zástupca (prijímateľa grantu alebo partnera projektu) na každom z dvoch typov školení.

Školenia a ubytovanie na jednu noc sú pre organizácie zapojené do programu Spolu pre deti bezplatné. Cestovné náklady si účastníci pokryjú z vlastných zdrojov.

⋙ Účasť na školeniach je bezplatná. ⋘

Počet miest je limitovaný. V prípade naplnenia limitu uprednostníme prijímateľov grantov a budeme pokračovať podľa poradia. ⋘