Ako prijímať dary zo zahraničia s využitím daňových výhod?

Medzinárodná sieť TGE umožňuje posielať peňažné dary do iných krajín a využiť pri tom všetky daňové výhody krajiny, kde darca sídli. Pomôže vám tak získať peniaze pre váš projekt alebo organizáciu od darcov z celej Európy.

Pozrite si video, kde sa dozviete, ako presne TGE funguje 🡳

TGE (Transnational Giving Europe) združuje 19 európskych krajín. Darcovia v týchto krajinách môžu finančne podporiť organizácie v inej partnerskej krajine a zároveň využiť daňové výhody svojej domovskej krajiny. Od roku 2017 tak urobilo už množstvo individuálnych aj firemných darcov, pričom podporili najmä oblasti sociálnych vecí a kultúry, životného prostredia a zdravia či vzdelávania. V roku 2022 využilo služby TGE 12 725 darcov – 606 firiem a 12  119 jednotlivcov.

S pomocou TGE tak môžete získať podporu od vašej spriatelenej organizácie v zahraničí alebo rozšíriť svoje fundraisingové kampane do iných krajín.

Na Slovensku je jediným partnerom v sieti TGE práve Karpatská nadácia. Radi vám pomôžeme so získaním finančného daru pre vašu organizáciu zo zahraničia.

V roku 2022 darcovia v sieti TGE venovali partnerským organizáciám takmer 22 miliónov eur.