Získaj podporu pre svoj projekt v rámci grantovej výzvy MÁME RADI VÝCHOD

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia otvára 9. výzvu Fondu  Karpatskej  vandrovky MÁME  RADI VÝCHOD, ktorej cieľom  je  podporiť  aktívnych východniarov a ich dobré nápady. V tejto výzve sa zameriavame na oblasti zdravého životného štýlu a zmysluplné trávenie voľného času.

V sobotu 22. septembra 2018 Karpatská nadácia zorganizovala deviaty ročník Karpatskej vandrovky. Trasa po hrebeni Volovských vrchov dlhá 50 km preverila sily a kondíciu 107 vandrovníkov, ktorí zároveň darovali do Fondu Karpatskej vandrovky 10 700 EUR.

V  roku  2018  vandrovku  podporili  5  individuálni  darcovia  –  Laura Dittel, Marek Jakubík, Vazil Hudák, Júlia Karnišová a Michaela Weidlichová a 3 spoločnosti z východného Slovenska – Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., NESS KDC  s. r.  o. a RMS a.s. Košice, za čo im patrí veľká vďaka.

Cieľom výzvy programu MÁME RADI VÝCHOD je podporiť projekty v našom regióne, ktoré prispejú:

  • k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
  • k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času
  • k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti

Kto môže podať žiadosť

O finančnú podporu  sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy z Prešovského a Košického kraja.

Maximálna výška grantu na projekt je 2 500 EUR, a celkovo fond prerozdelí 10 700 EUR

Navrhované projekty musia byť zrealizované v období od 1. júla – 31. decembra 2019.

Si začiatončík v oblasti žiadania o podporu?

Nemaj obavy, ak plánuješ podať svoj prvý projekt. Práve naopak. Žiadatelia, ktorí nezískali žiaden grant za posledné 3 kalendáre roky od Karpatskej nadácie, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

Výzva je otvorená od 18. februára do 15. apríla 2019. Svoju žiadosť o finančnú podporu podajte online na granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v pondelok 15. apríla 2019.

Viac informácii o výzve nájdete tu =>

Podať žiadosť

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 8. apríla 2019 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.