Získaj podporu pre svoj projekt v rámci grantovej výzvy MÁME RADI VÝCHOD

Karpatská nadácia otvára 9. výzvu Fondu  Karpatskej  vandrovky MÁME  RADI VÝCHOD, ktorej cieľom  je  podporiť  aktívnych východniarov a ich dobré nápady. V tejto výzve sa zameriavame na oblasti zdravého životného štýlu a zmysluplné trávenie voľného času.

V sobotu 22. septembra 2018 Karpatská nadácia zorganizovala deviaty ročník Karpatskej vandrovky. Trasa po hrebeni Volovských vrchov dlhá 50 km preverila sily a kondíciu 107 vandrovníkov, ktorí zároveň darovali do Fondu Karpatskej vandrovky 10 700 EUR.

V  roku  2018  vandrovku  podporili  5  individuálni  darcovia  –  Laura Dittel, Marek Jakubík, Vazil Hudák, Júlia Karnišová a Michaela Weidlichová a 3 spoločnosti z východného Slovenska – Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., NESS KDC  s. r.  o. a RMS a.s. Košice, za čo im patrí veľká vďaka.

Cieľom výzvy programu MÁME RADI VÝCHOD je podporiť projekty v našom regióne, ktoré prispejú:

  • k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
  • k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času
  • k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti

Kto môže podať žiadosť

O finančnú podporu  sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy z Prešovského a Košického kraja.

Maximálna výška grantu na projekt je 2 500 EUR, a celkovo fond prerozdelí 10 700 EUR

Navrhované projekty musia byť zrealizované v období od 1. júla – 31. decembra 2019.

Si začiatončík v oblasti žiadania o podporu?

Nemaj obavy, ak plánuješ podať svoj prvý projekt. Práve naopak. Žiadatelia, ktorí nezískali žiaden grant za posledné 3 kalendáre roky od Karpatskej nadácie, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

Výzva je otvorená od 18. februára do 15. apríla 2019. Svoju žiadosť o finančnú podporu podajte online na granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v pondelok 15. apríla 2019.

Viac informácii o výzve nájdete tu =>

Podať žiadosť

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 8. apríla 2019 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.