Projekt „Šanca“ končí, práca na zvyšovaní kvalitnej ranej starostlivosti však pokračuje

Od januára 2020 dve nadácie Kárpátok Alapítvány – Magyarország ako vedúci partner spolu s Karpatskou nadáciou na Slovensku realizujú projekt „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“.
Projekt priniesol množstvo nových inšpirácií a zlepšené služby v ranej starostlivosti ako na Slovensku tak aj v Maďarsku