Projekt „Šanca“ končí, práca na zvyšovaní kvalitnej ranej starostlivosti však pokračuje

Od januára 2020 dve nadácie Kárpátok Alapítvány – Magyarország ako vedúci partner spolu s Karpatskou nadáciou na Slovensku realizujú projekt „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“.

Projekt, ktorý končí v januári 2021 priniesol vďaka úsiliu obidvoch nadácií množstvo nových inšpirácií a zlepšené služby v ranej starostlivosti ako na Slovensku tak aj v Maďarsku.

Hlavnými výstupmi projektu sú:

Štúdia „Aby žiadne dieťa nezaostávalo“, ktorá mapuje a analyzuje súčasnú situáciu v oblasti služieb a programov podpory vývoja v ranom detstve (VRD) a vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) dostupných v oboch krajinách.
https://odperinky.sk/aby-ziadne-dieta-nezaostavalo/ 

Zbierka príkladov dobrej praxe „Nevidené deti“, ktorá prezentuje najlepšie prístupy k ranej starostlivosti zo štátneho a mimovládneho sektora v košickom kraji
https://odperinky.sk/nevidene-deti-priklady-dobrej-praxe/

Odborné články na tému ranej starostlivosti a súvisiace témy, ktoré spracovali rôzni odborníci z oboch krajín a sú publikované na tomto portáli www.odperinky.sk.

Video o tom, aká dôležitá je raná starostlivosť a ako vplýva toxický stres na vývoj dieťaťa.
https://odperinky.sk/investicie-v-ranom-veku/

Prepojenie a výmena skúseností odborníkov z oboch krajín aj štátnou správou pri virtuálnom okrúhlom stole s cieľom podporiť kvalitnú ranú starostlivosť pre všetky deti.
https://odperinky.sk/co-je-potrebne-urobit-aby-ziadne-dieta-nezaostavalo/

Zlepšené zručnosti pracovníkov pracujúcich v teréne s deťmi zo znevýhodneného prostredia prostredníctvom workshopov v oboch krajinách.

V neposlednom rade boli v rámci projektu zakúpené hračky a výtvarné pomôcky, ktorým sa potešilo 100 detí z Luníka IX, Veľkej Idy, Boliarova, Rankoviec, Vtáčkoviec a Bačkovíka. Z ich radosti sme mali aj my najväčšiu radosť.

Veríme, že tento projekt prispel aj k ďalšiemu šíreniu myšlienky, že kvalitná raná starostlivosť je základom úspechu každej spoločnosti a že kvalitná znamená aj to, že je dostupná pre všetky deti rovnako.

Tento článok bol vytvorený v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“, FMP-E/1901/4.1/015, programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov.
http://www.viacarpatia-spf.eu