Odolnosť a stabilita v neziskových organizáciách

Predstavitelia mimovládok „z rôznych svetov“ sa školili, ako posilniť odolnosť svojich organizácií

Predstavitelia mimovládok sa stretli na intenzívnom vzdelávacom kurze s názvom Odolnosť a stabilita v neziskových organizáciách. Školenie im pomôže posilniť ich odolnosť a stabilitu, a zároveň nadviazať spoluprácu medzi partnermi, ktorí sa venujú ochrane práv a inklúzii. Účastníci si vyskúšali tvorbu stratégie v organizácii, rozobrali, ako by mal prebiehať proces facilitácie a zamerali sa aj na posilňovanie odolnosti neziskoviek so zameraním na systémový prístup. 

Predstavitelia mimovládok „z rôznych svetov“ sa školili, ako posilniť odolnosť svojich organizácií Read More »