Hľadáme mentorov/mentorky

Hľadáme mentorov/mentorky na podporu optimálneho vývinu v ranom detstve

Hľadáme kvalifikovaných odborníkov/odborníčky z celého Slovenska, ktorí sa venujú optimálnemu vývinu detí v ranom detstve. Ich úlohou bude zdieľať svoje vedomosti, skúsenosti a podporiť tak rozvoj inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti o najmenšie deti. Mentori/mentorky budú viesť príjemcov grantu nášho programu Spolu pre deti. 

Hľadáme mentorov/mentorky na podporu optimálneho vývinu v ranom detstve Read More »