Aká pomoc odišla ľuďom na Ukrajinu a čo potrebujú v zimných mesiacoch?

Vojna u nášho východného suseda nadobúda nový rozmer. Po pretrvávajúcich útokoch na energetickú infraštruktúru Rusko spôsobuje, že obyvatelia Ukrajiny žijú v zime a bez vody. Preto akútne potrebujú našu humanitárnu pomoc.

K potravinám, zimnému ošateniu, spacákom, hygiene, liekom, matracom či potrebám pre bábätká deti sa v týchto chladných mesiacov pridala potreba plynových varičov a bômb, elektrocentrál a generátorov.

Všetky potrebnosti môžete nosiť priamo do občianskeho združenia Podaj ďalej na adresu OZ Podaj na Ľubochniansku 7, Šarišské lúky. Podaj ďalej v spolupráci s prešovskou spoločnosťou Minoritas a Karpatskou nadáciou doručuje túto humanitárnu pomoc na Ukrajinu každý štvrtok.

Ako to funguje?

OZ Podaj ďalej z Prešova spustilo hneď po vypuknutí vojny humanitárnu zbierku na pomoc obyvateľom z Ukrajiny. V spolupráci so spoločnosťou Minoritas z Prešova začali pomáhať utečencom na Slovensku a zároveň začali voziť humanitárnu pomoc za hranice, aby pomohli vnútorne presídleným ľuďom v západnej časti Ukrajiny. Za všetkým stoja dvaja lídri – Viera Potašová a Vladimír Benč. Viki velí humanitárnemu skladu „Podajka“, ktorý dlhodobo poskytuje pomoc pre ľudí bez domova a ľuďom v núdzi v Prešove, po vojne sa ich pomoc rozšírila aj na utečencov z Ukrajiny. Vlad je veliteľom humanitárnych konvojov, ktoré neúnavne organizuje každý týždeň. Na začiatku konfliktu odchádzalo na Ukrajinu každý štvrtok 3 až 5 dodávok (do 3,5 t), ktoré šoférovali dobrovoľníci. Dodávky vtedy poskytovali sponzori – najmä AAA Auto z Prešova. Dnes sa to zúžilo na jednu až dve dodávky. Jednu vlastní Podajko a šoférom je zväčša Viktor Štefančík a druhú pravidelne šoféruje jej majiteľ a dobrovoľník Miro Hruška.

K tejto partii sme sa v marci 2022 pridali aj my a začali sme nakupovať položky, ktoré v rámci humanitárnej pomoci chýbali. Najpodstatnejšie to bolo práve v období, keď solidarita ľudí a firiem poľavila, potreba na Ukrajine však zostala rovnaká, ak nie aj väčšia.

Karpatská nadácia ku koncu októbra investovala do humanitárnej pomoci 65 000 eur (pričom do ďalšej podpory pomoci utečencom z Ukrajiny na území Slovenska investovala 170 247 eur, a to prostredníctvom grant. programu Máme radi Ukrajinu).

Vedeli ste, že?

Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti začal zbierať údaje o pomoci, ktorú spoločne poskytujú mimovládne neziskové organizácie a čísla sú neuveriteľné. MNO spoločne vyzbierali viac ako 15,5 milióna eur, odpracovali 562 239 dobrovoľníckych hodín. Keď sa tieto hodiny prepočítajú koeficientom minimálnej mzdy (3,71 eur), predstavujú viac ako 2 milióny eur. MNO spoločne odviezli viac ako 8 463 ton pomoci.

Trojlístok Karpatská nadácia, OZ Podaj ďalej a Spoločnosť Minoritas majú na tejto úžasnej pomoci takýto podiel

Humanitárna pomoc pre obyvateľov Ukrajiny na Slovensku:

  • potravinová pomoc: 3,8 t
  • materiálna pomoc (šatstvo, deky, spacáky, drogéria a iné): 2,2 t

Finančná hodnota pomoci spolu 22 200 € (za mesiace august, september, október, keď sme to začali prepočítavať) .

Humanitárna pomoc pre ľudí na Ukrajine:

  • potravinová pomoc: 79,1 t
  • materiálna pomoc (šatstvo, deky, spacáky, drogéria a iné): 64,5 t
  • zdravotnícky materiál: 10,9 t
  • iný typ pomoci (kočíky, variče, stoličky,): 5,5 t

Finančná hodnota pomoci 130 500 € (za mesiace august, september, október).

Dobrovoľníctvo (uvedené v osobohodinách):

  • logistika a doprava: 1 836
  • administratívne činnosti: 280
  • humanitárna pomoc: 7 839 

Počet dobrovoľníkov/dobrovoľníčok zapojených do hore uvedených činností: 83 (priemer 14) Celkom spolu odpracovaných osobohodín: 9 955 

Iný typ činnosti (uvedené v osobohodinách):

  • monitoring poskytovania humanitárnej pomoci – transport, rozdeľovanie: 150  

Ďakujeme Viki, Vladovi, všetkým šoférom, dobrovoľníkom a darcom, ktorí nám pomáhajú pomáhať.