Otvárame grantový program “Škola napriek korone 2”

Karpatská nadácia opäť otvára grantovú výzvu Škola napriek korone, ktorá podporí nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z košického, prešovského a banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu.

Primárne je táto tzv. rýchla pomoc určená na projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na deti na základnom a strednom stupni vzdelávania. 

Zjednodušené žiadosti sa budú hodnotiť na 2-týždennej báze. Žiadosti do prvého kola je možné podať do 21. januára do 23:59 hod.

Žiadatelia z Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja môžu získať podporu na vzdelávacie aktivity až do výšky 700 Eur. Výzva bude otvorená až do vyčerpania všetkých finančných prostriedkov, pričom celkovo prerozdelí 18 000 Eur. Všetky informácie o Výzve nájdete na https://karpatskanadacia.sk/skolanapriekkorone2021/

Krízový fond Karpatskej nadácie s úvodným rozpočtom je otvorený akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom všetkých darcov (individuálnym aj firemným), ktorí chcú pomôcť a vrátiť deťom z vylúčených komunít šancu v živote uspieť. Bez kontinuity vzdelávania sa ich vylúčenie prehlbuje a šance znižujú. 

Ďakujeme.