Otvárame grantový program „Škola napriek korone 2“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia opäť otvára grantovú výzvu Škola napriek korone, ktorá podporí nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z košického, prešovského a banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu.

Primárne je táto tzv. rýchla pomoc určená na projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na deti na základnom a strednom stupni vzdelávania. 

Zjednodušené žiadosti sa budú hodnotiť na 2-týždennej báze. Žiadosti do prvého kola je možné podať do 21. januára do 23:59 hod.

Žiadatelia z Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja môžu získať podporu na vzdelávacie aktivity až do výšky 700 Eur. Výzva bude otvorená až do vyčerpania všetkých finančných prostriedkov, pričom celkovo prerozdelí 18 000 Eur. Všetky informácie o Výzve nájdete na https://karpatskanadacia.sk/skolanapriekkorone2021/

Krízový fond Karpatskej nadácie s úvodným rozpočtom je otvorený akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom všetkých darcov (individuálnym aj firemným), ktorí chcú pomôcť a vrátiť deťom z vylúčených komunít šancu v živote uspieť. Bez kontinuity vzdelávania sa ich vylúčenie prehlbuje a šance znižujú. 

Ďakujeme.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.