Otvorili sme grantovú výzvu Máme radi východ, prerozdelíme v nej 15 000 eur

Výzva podporí kreatívne, zážitkové a praktické projekty, ktoré prispejú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách. Tieto projekty by mali vzniknúť spoluprácou jednotlivcov, komunít, organizácií či firiem, aby spoločnou aktivitou vytvárali lepšie a krajšie východné Slovensko. 

Cieľom je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú k:

  • ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu,
  • rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti,
  • stretávaniu sa ľudí, budovaniu komunít a k aktívnemu tráveniu voľného času,
  • zvyšovaniu tolerancie a vzájomného rešpektu v spoločnosti (a to aj v súvislosti so začleňovaním utečencov z Ukrajiny do miestneho komunitného života).

Tieto projekty majú byť komunitné a verejne prístupné. Pri ich realizácii vznikne komunita, ktorá nielen prispeje k lepšiemu životu v regióne, ale bude spolu tráviť čas, sieťovať sa, aktivizovať a osvojovať si princípy občianskej zodpovednosti. Program je financovaný z Fondu Máme radi východ, do ktorého prispievajú účastníci charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka a individuálni i firemní darcovia cez možnosť „adopcie“ konkrétneho podporeného projektu.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 3 000 eur. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné. Výzva je otvorená do 10. 05. 2022 (do 23:59 hod.).