Podpora účasti pre znevýhodnené skupiny – formulár

Podpora účasti pre znevýhodnené skupiny – formulár

Doklad o zaplatení registračného poplatku (scan/online doklad o prevode)