Publikácia zachytáva naše postrehy a prístupy k posilňovaniu rómskych žien

Pilotnú časť programu UPre ženy v Dobšinej a vo Veľkom Krtíši máme úspešne za sebou a chceme sa s vami podeliť o naše zistenia, skúsenosti a odporúčania.

Publikácia je plná zistení, skúseností a odporúčaní, ktoré sme nadobudli pri ročnej práci so ženami v Dobšinej a vo Veľkom Krtíši a zachytáva naše prístupy k posilňovaniu rómskych žien (jednej z najviac znevýhodnených skupín ľudí žijúcich na Slovensku).

„Táto publikácia obohatí odborníkov, ktorí sa venujú začleňovaniu ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách (a to nielen na pracovný trh).“

Publikácia (ukážka)

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.