TRAMPOLÍNA trénuje mladých ľudí.

Účastníci projektu Trampolína absolvujú v týchto dňoch, od 13. októbra do 15. októbra, 3-dňový intenzívny a interaktívny tréning Osobnostný rozvoj a komunikácia.

V praxi si svoje nové zručnosti hneď vzápätí vyskúšajú pri príprave a propagácii 3-dňového Filmového festivalu Trampolína – „o a pre mladých ľudí na trampolíne života“, ktorý sa bude konať v košickej Tabačke. V novembri budú mať možnosť osobne zažiť proces výberového konaniav personálnej agentúre Grafton Recruitment Slovakia, s. r. o. Košice a v januári absolvujú výberové konania a individuálne pohovory na Oddelení ľudských zdrojov spoločnosti T-Systems Slovakia, s. r. o.

Cieľom projektu Trampolína je zvýšiť šance mladých ľudí na trhu práce rozvojom ich zručností a zlepšiť zapojenie odbornej a laickej verejnosti do zvyšovania zamestnanosti mladých ľudí formou odbornej konferencie a filmového festivalu. Projekt Trampolína sa začal realizovať v máji 2014.

Partnerom projektu je filmový klub Cinefil. Tréningové aktivity realizujeme v partnerstve so spoločnosťou T-Systems Slovakia, s. r. o. a personálnou agentúrou Grafton Recruitment Slovakia, s. r. o. Košice.

Projekt Trampolína sa realizuje v rámci a s podporou programu Aktívne občianstvo a inklúzia.