Vyhodnotenie žiadostí o jazykové štipendium Karpatskej nadácie

Program Štipendium Karpatskej nadácie poskytol finančnú podporu na štúdium anglického jazyka pre študentov/študentky a mladých ľudí do 30 rokov. Štipendium v roku 2019 finančne podporil Palo Richvalský – umelec, pedagóg, predavač a jeden z prvých štipendistov Karpatskej nadácie. Toto štipendium založil z peňazí, ktoré si odkladal na dovolenku. Jeho neuveriteľný príbeh si môžete prečitáť tu.

Celkovo sme evidovali 24 žiadostí o štipendium a následne hodnotiaca komisia vybrala 3 úspešných žiadateľov.

Prvou štipendistkou je Michaela (27 rokov)– matka samo živitelka z Košíc a jej dcérka práve začala navštevovať škôlku. Štipendium (400 EUR) chce využiť na jazykový kurz, ktorý jej pomôže k tomu, aby sa mohla zamestnať v IT firme a tak získať stabilné zamestnanie a vytvoriť tak potrebné zázemie do budúcnosti pre seba a jej dcéru.

Druhou štipendistkou je Monika (18 rokov) z Košíc. Ide o študentku 4. ročníka gymnázia, ktorá má od detstva vážne problémy so sluchom (je takmer nepočujúca). Aj napriek svojmu hendikepu má veľmi dobrý vzťah k angličtine no konverzácia jej robí najväčšie problémy. Štipendium (500 EUR) využije na individuálne konverzačné hodiny angličtiny s lektorkou , ktorá má skúsenosti a vie ako komunikovať s človekom so sluchovými problémami.

 
Tretím štipendistom je Michal (30 rokov) zo Sniny. Je otcom troch detí a živiteľom rodiny. Od ukončenia vysokej školy sa angažuje v neziskovom sektore v oblasti vzdelávania študentov na stredných školách. Svoje štipendium (200 EUR) využije na dvojtýždňový jazykový kurz v zahraničí . Vďaka ktorému si zlepší angličtinu natoľko, aby mohol rozvíjať partnerstvá so zahraničnými organizáciami, venujúcimi sa vzdelávaniu študentov, aby mohol na Slovensko priniesť niečo z toho, čo úspešne funguje v zahraničí.
 
Štipendistom prajeme veľa úspechov a nech im to “spíkuje”.