Grantový program “MAGNA pre región” otvorený

„Starať sa o seba nie je sebecké, ale zodpovedné,“ je mottom grantového programu Magna pre región, ktorý tento rok prerozdelí až 10 000 eur na inovatívne projekty neziskových organizácií a aktívnych samospráv.

V spolupráci so spoločnosťou MAGNA otvárame už 5. ročník grantového programu Magna pre región (v minulosti Getrag pre región).

Program sa zameriava na podporu projektov v košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú iné organizácie a komunity v regióne.

Hlavnými témami programu sú:

  • Bezpečnosť jednotlivca: V duchu sloganu „Nebojím sa žiť bezpečne” je možné získať podporu na projekty podporujúce zlepšovanie bezpečnosti a bezpečného správania v každodennom živote, šírenie osvety o zvyšovaní bezpečnosti v domácom prostredí a prostredí trávenia voľného času, ale aj používaní ochranných pomôcok a pod.
  • Šport a zdravotný životný štýl: Podpora dobrých nápadov, ktoré sa zameriavajú na športové alebo pohybové aktivity a celkové zdravšie trávenie voľného času. Podujatia a aktivity by mali byť koncpiované tak, aby sa do nich zapájali nielen deti, ale aj ich rodičia alebo starí rodičia. Cieľom je vytvoriť priestor na spoločné trávenie času a tým posilniť medzigeneračné väzby v rodine a spoločnosti.

Kritériá podpory

Program podporí dobrovoľnícke, neziskové a verejne prospešné projekty s dlhodobým a preukázateľným efektom na komunity v košickom kraji.

Navrhované projekty by mali byť udržateľné a teda nadväzovať na už existujúce aktivity a výsledky.  Žiadatelia môžu navrhnúť aj nové iniciatívy za predpokladu, že spĺňajú podmienku udržateľnosti.

Miestne problémy a témy sa najlepšie riešia v spolupráci a partnerstvách. Uprednostníme preto projekty, do ktorých sa aktívne zapoja najmenej dve partnerské organizácie z rôznych sektorov (neziskové organizácie, školy, samosprávy).

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 000 €.

Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 1. júna 2020 a musí skončiť najneskôr 31. januára 2021.

Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu projektu. Vyžaduje sa vlastný finančný vklad žiadateľa alebo jeho partnera do projektu..

Viac informácií o výzve grantového programu Magna pre región nájdete tu>>

Svoje žiadosti posielajte elektronicky do 1. apríla 2020 na www.granty.karpatskanadacia.sk

Konzultácie

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 27. marca 2020 v pracovné dni od 8:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne

Ak nechcete premeškať žiadnu výzvu a máte radi východné Slovensko, prihláste sa na odber našich noviniek