Výsledky 1. kola výzvy “Škola napriek korone 2.0”

12. januára  sme otvorili grantovú výzvu Škola napriek korone, ktorá podporuje nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu. 

Primárne je táto tzv. rýchla pomoc určená na projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania.

Obrovský záujem

Do prvého kola tejto výzvy sa prihlásilo až 41 žiadateľov.  Takýto vysoký počet žiadostí hneď v prvom kolo sme skutočne nečakali. Na jednej strane to poukazuje na skutočne problematický, až alarmujúci stav súčasného vzdelávania zraniteľných skupín. Na strane druhej vidíme neskutočné odhodlanie a nasadenie učiteľov, škôl a mimovládnych organizácií, aby sa táto situácia zlepšila.

Najviac projektov bola zameraných na vzdelávanie znevýhodnených rómskych komunít zo segregovaných osád. Situácia v týchto komunitách je kritická, pretože dlhodobé prerušenie vzdelávacieho procesu môže výrazne prehĺbiť ich vylúčenie a znížiť šance do budúcnosti. 

V prvom kole sme nakoniec podporili 16 projektov celkovou sumou 10 178 Eur

Zoznam podporených žiadateľov v 1. kole

Podporu si zaslúžia všetci, ktorí sa aktívne snažia o zlepšenie tejto situácie

 Mnohé žiadosti, ktoré neuspeli v 1. kole, môžu podporu stále získať. Posúvame ich do 2. kola a snažíme sa získať viac prostriedkov do nášho Krízového fondu od dobrovoľných prispievateľov, prípadne nájsť partnerov. Komunikujeme s viacerými firmami, aby sa k nám pripojili a pomohli nám vo forme vecného plnenia. Viac ako polovica žiadostí sa týka zabezpečenia tonerov, kancelárskych potrieb, alebo  tabletov.

Grantový program stále otvorený 

Žiadatelia z Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja môžu stále získať podporu na vzdelávacie aktivity až do výšky 700 Eur. Výzva je otvorená až do vyčerpania všetkých finančných prostriedkov. Zjednodušené žiadosti sa budú prehodnocovať na týždennej báze. Žiadosti do druhého kola je možné podať do 4. februára do 23:59 hod. Všetky informácie o možnostiach a podmienkach tejto výzvy nájdete na: www.karpatskanadacia.sk/skolanapriekkorone2021.

Krízový fond Karpatskej nadácie s úvodným rozpočtom 18 000 Eur je otvorený akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom všetkých darcov (individuálnym aj firemným), ktorí chcú pomôcť a vrátiť deťom z vylúčených komunít šancu v živote uspieť. Na každom dieťati záleží. Od nich zavísí, ako bude naša spoločnosť vyzerať v budúcnosti.