Medzinárodný workshop na tému aktívneho občianstva

11.- 12. septembra sa zúčastníme na medzinárodnom workshope Proud to be European v Nagykovácsi v Maďarsku.

Medzinárodný workshop na tému aktívneho občianstva Read More »