Konala sa konferencia Občianski aktéri v konfliktoch.

Konferencia Občianski aktéri v konfliktoch s podtitulom “Ako viesť dialóg na citlivé témy: hodnoty, utečenci, extrémizmus…”

Konala sa konferencia Občianski aktéri v konfliktoch. Read More »