2017

strana 3

Rok: 2017

Hľadáme Ťa!

Pomáhať ľuďom v menšom tíme, ktorí nie sú machri v IKT, ale bez nich nemôžu robiť dobre svoju prácu je najlepšia cesta stať sa profíkom v IKT – priateľským k užívateľom.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.