Štartujeme nový projekt pre vylepšenie vzdelávania

Náš nový projekt Schola ludus 21 vypracuje koncepciu pre možnosti a formy začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu.

Štartujeme nový projekt pre vylepšenie vzdelávania Read More »