V Magne pre región podporíme týchto 13 projektov

35 000 eur pomôže organizáciám a mestskej časti v košickom kraji, aby svojpomocne riešili problémy, ktorým pravidelne čelia a aby spolupracovali s obyvateľmi, komunitami, firmami či inými organizáciami. Pretože len keď budeme spolupracovať, tak môžeme postupne vytvárať silný región a silnú spoločnosť.

V Magne pre región podporíme týchto 13 projektov Read More »