september 2023

september

september 2023

vandrovník vo volovských vrchoch na Karpatskej vandrovke

Vo Volovských vrchoch sa stretlo takmer 230 vandrovníkov, aby podporili dobrú vec

Divokú prírodu, vydarené počasie a more húb si užili účastníci 50-km trasy Karpatskej vandrovky. Približne v polovici cesty sa k ním pridali 25-tkári, aby všetci spoločne vandrovali časťou trasy SNP a podporili tak dobré nápady na východnom Slovensku.

Vo Volovských vrchoch sa stretlo takmer 230 vandrovníkov, aby podporili dobrú vec Read More »

Školy budúcnosti

Otvorili sme grantový program Školy budúcnosti a prerozdelíme v ňom 20 000 eur

Grantový program Školy budúcnosti sa v roku 2023 zameriava najmä na rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy. Okrem toho podporí aj vzdelávanie informačno-komunikačných technológií, zodpovedný a spravodlivý rozvoj digitálnych zručností a budovanie zodpovedného prístupu k životu.

Otvorili sme grantový program Školy budúcnosti a prerozdelíme v ňom 20 000 eur Read More »

ženy na trhu práce

Čo potrebujú ženy zo znevýhodneného prostredia, aby mali šancu uplatniť sa na trhu práce?

Aj na to odpovie záverečná konferencia z pilotnej realizácie nášho programu UPre ženy, ktorý komplexne posilňuje rómske ženy a podporuje ich pri zabezpečení živobytia. Bližšie sa pozrieme na problematiku rodovo podmieneného násilia voči ženám zo znevýhodneného prostredia v kontexte udržania si práce. Podelíme sa o stratégie, ako pracovať so zamestnávateľmi na vytváraní pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnané ženy.

Čo potrebujú ženy zo znevýhodneného prostredia, aby mali šancu uplatniť sa na trhu práce? Read More »