Výsledky 2. výzvy pre aktívnych občanov (Active Citizens Fund)

Zverejňujeme výsledky z 2.výzvy

Prostredníctvom programu Active Citizens Fund Slovakia, podporila Nadácia Ekopolis spoločne s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou projekty mimovládnych organizácií v poradí už druhom kole vyhlásených výziev. Projekty, ktoré sú rozdelené v piatich témach, pomôžu vytvárať lepšie podmienky pre dobrú správu vecí verejných, ochranu ľudských práv i zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti.

V týchto dňoch sa pristupuje k podpisom zmlúv schválených projektov. Žiadatelia o podporu projektov, ktorých projekty boli vybraté ako náhradné, budú oslovení v prípade, ak niektorý zo žiadateľov o grant vybratých na podporu nepristúpi k uzavretiu zmluvy o realizácii projektu.

Téma 1 – Občianska participácia

Téma 2 – Obhajoba verejných záujmov

Téma 3 – Ľudské práva

Téma 4 – Zraniteľné skupiny

Téma 5 – Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti