Otvárame grantové programy ŠKOLA BUDÚCNOSTI a UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI

Karpatská nadácia už istý čas vníma problém nedostatočnej flexibility a pripravenosti vzdelávacích systémov adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania na všetkých 3 úrovniach. Budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, stredných ale aj vysokých škôl je nevyhnutné iniciovať čo najskôr. Na tomto spoločnom cieli sa dohodli partneri programov – Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorým záleží na rozvoji a kvalite života v tomto regióne. Preto aj tento rok otvárame grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI.

Veríme, že základné školy v regióne takúto príležitosť privítajú a vďaka podpore, ktorú im spolu ponúkame, naštartujú tak potrebný a neodkladný proces premeny na školu zameranú na budúcnosť.

Zároveň spustíme aj program zameraný priamo na učiteľov a učiteľky – UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI.

Stručné informácie o programoch:

Program ŠKOLA BUDÚCNOSTI

 • Program podporí inovatívne základné školy

 • Grant môžu získať aj neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl 

 • O grant môžu požiadať základné školy (nie základné umelecké školy) a mimovládne organizácie, so sídlom na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj).

 • Maximálna výška grantu na projekt je 2 500 EUR, a celkovo fond prerozdelí 20 000 EUR

 • Navrhované projekty musia byť realizované v období od 1. februára – 30. októbra 2021.

 • Výzva je otvorená od 26. októbra do 30. novembra 2020. 

 • Viac informácií nájdete TU

Program UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI

 • Program podporí projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu.

 • Program je určený pre učiteľov základných škôl na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj), ktorí majú minimálne 1-ročnú pedagogickú prax

 • Maximálna výška grantu na projekt je 1 000 EUR, a celkovo fond prerozdelí 5 000 EUR, pričom až 20% z výšky poskytnutého grantu môže učiteľ/ka použiť na ohodnotenie vlastnej práce na projekte.

 • Navrhované projekty musia byť realizované v období od 1. februára – 15. októbra 2021.

 • Výzva je otvorená od 26. októbra do 30. novembra 2020. 

 • Viac informácií nájdete TU

Tešíme sa na Vaše žiadosti.

Karpatská nadácia vyhlasuje každý rok viac ako 4 grantové výzvy s celkovou sumou viac ako 100.000 Eur. Ak chcete byť informovaný o našich výzvach, prihláste sa na odber našich noviniek.

Partnerom programov je