Roman Eštočák

Roman Eštočák

„Averdženo tut šaj del goďi, averdženo tut šaj del drom, no manušes tutar mušines te kerel ča tu jekh.“ (Niekto ti môže poradiť, niekto ťa môže usmerniť, ale človeka zo seba musíš urobiť sám.)

Je jedným z obľúbených prísloví, ktoré Roman často hovorieva kolegom, kamarátom či svojmu synovi.

Roman získal doktorát na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava. Roky sa venuje terénnej sociálnej práci a práci s marginalizovanou rómskou komunitou, má skúsenosti s riadením komunitného centra, mimovládnej organizácie, konzultáciami projektových zámerov a stratégií pomoci najchudobnejším, so supervíziou pomáhajúcich profesií, mentoringom žiakov a rodičov, je učiteľ a prekladateľ rómskeho jazyka. Okrem toho pracuje v Karpatskej nadácii v Programe rozvoja rómskych komunít.